Eyca.mk

Биди еден од 5.000.000 корисници во Европа!

ЗИП Травел ДОО Скопје

web: www.ziptravel.mk  e-mail: info@ziptravel.mk  facebook: www.facebook.com/ZipTravelMakedonija
  • 30% од TSC (ticket service charge)
  • 5% на хотелски резервации во странство
  • 15% на патничко осигурување
  • Скопје
  • Адреса: ул. Максим Горки 14/1
  • Контакт: +389 2 311 2963
Важи во градовите
Скопје