Eyca.mk

Биди еден од 5.000.000 корисници во Европа!

Салон за убавина Silhouette

web: www.silhouette.com.mk   facebook: www.facebook.com/silhouetteskopje.skopje
 • 10% на редовната цена на сите услуги
 • Скопје
 • Адреса: Центар - ул. Васил Главинов 7б, кат 5
 • Контакт: +389 2 313 1313

 • Адреса:Скопје City Mall - 2 кат
  Контакт:+389 2 3073 605, +389 78 334 304

 • Тетово
 • Адреса: Благоја Тоска бб
 • Контакт: +389 44 352 525
 • Битола
 • Адреса: Климент Охридски бб (Пелагонска 2)
 • Контакт: +389 47 609 999
 • Гевгелија
 • Адреса: Хотел Принцес - приземје
 • Контакт: +389 34 219 595, +389 71 551 351
 • Штип
 • Адреса: ул. Партизанска 35
 • Контакт: +389 32 606 464, +389 78 393 961
Важи во градовите
Скопје Тетово Битола Гевгелија Штип