Eyca.mk

Биди еден од 5.000.000 корисници во Европа!

Музеј на македонската борба за државност и самостојност

web: mmb.org.mk  e-mail: mmb@mmb.org.mk 
  • 60% на влезницата
  • Скопје
  • Адреса: ул. Иљо Војвода бб
  • Контакт: +389 2 3256  667, +389 2 3256 668
Важи во градовите
Скопје