Eyca.mk

Биди еден од 5.000.000 корисници во Европа!

Македонски железници Транспорт АД - Скопје

web: www.mzi.mk  e-mail: info@mzi.mk 
  • 30% од редовна возна цена во внатрешен патнички сообраќај
  • Скопје
  • Адреса: Бул. 3-та Македонска Бригада бр.66
Важи во градовите
Скопје